PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu.

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů na ně) potřebných pro provoz budovy. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

Energetický průkaz se zpracovává jak pro rodinné domy, tak i pro bytové domy a pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Pro koho povinnost platí:

Při prodeji – Rodinné domy zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení – Komerční a administrativní budovy – Bytové jednotky. Průkaz je povinno poskytnout společenství vlastníků bytových jednotek. Pokud ho nezajistí, štítek lze nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií.

Při pronájmu – Objekty určené k bydlení: ucelená část, kdy je rozloha větší než 50 m2. Při pronájmu bytu je povinnost odsunuta na 1. 1. 2016. – Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají, jako např. obchodní prostory, kanceláře) – Administrativní budovy státní správy s plochou větší než 500 m2 (od 1. 7. 2013).

Kdo audit dělá a ověřuje:

Povinnost doložit při prodeji průkaz energetické náročnosti budovy zavedl zákon o hospodaření s energií, který nabyl platnosti 3. 10. 2012 a účinný je od ledna 2013. Zpracování průkazu může být provedeno pouze tzv. energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu. Průkaz platí deset let. Zákon nezakládá povinnost výhradně vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek, ale rovněž vlastníkům jednotek samotných. Za nesplnění povinnosti hrozí vlastníkovi pokuta až 100 tisíc korun.