FINANČNÍ SPRÁVA

Vybírání nájmu

Nájemníci posílají nájem na účet správy nájmu, kdy jako jediná společnost na trhu disponujeme zvláštním provozním účtem samostatně ke každé nemovitosti, který umožňuje kontrolovat placení nájemného, ale neumožňuje správci disponovat s penězi zasílané nájemcem. Po stržení poplatků za energie a služby a poplatku za službusprávy nájmuse zbylá částka převede na účet klienta, a to vždy za období jednoho měsíce.

Platba služeb

Nájemníci platí každý měsíc s nájmem i zálohy za energie a služby (jako jsou topení, voda, odvoz odpadu a další služby) na účet správy nájmu. Na konci každého nájemního období či na konci roku je reálná spotřeba odečtena od nájemcem zaplacených záloh a nájemci je buď vrácen přeplatek anebo je z jeho kauce uhrazen nedoplatek. Elektroměr a plynoměr jsou převedeny přímo na nájemce, což znamená, že nájemce uzavírá smlouvu s dodavatelem elektřiny/plynu. Takže pokud nájemce způsobí dluh za elektřinu nebo plyn, vlastník za to odpovědný není.

Provize za zprostředkování nájmu a další poplatky či platby

Kauce a nájemné za první měsíc se vkládá na klientův virtuální účet u správy nájmu. Provize za zprostředkování nájmu a poplatky za správu nemovitosti jsou s případnými dalšími náklady odečteny z tohoto účtu. Tím se šetří poplatky za převody a zjednodušuje se celý systém plateb.

OnLine

Všechny příchozí a odchozí platby jsou vedeny v našem online systému správy nájmu. Každý klient tedy může zjistit on line, zda bylo nájemné uhrazeno, v jaké výši, zda odešly platby za energie a služby. Informace jsou v tomto systému každou hodinu aktualizovány, takže má klient vždy aktuální přehled o stavu plateb. On line lze také nastavit automatické posílání výpisu plateb e-mailem, a to za období jednoho dne, týdne či měsíce.

Podle správy nájmu platí nájemníci dle naší standardní smlouvy nájemné na následující měsíc nejpozději do 1. každého měsíce.

Zpracování hypotečních splátek

Každý měsíc je čisté nájemné (nájemné snížené o služby a poplatky za správu nájmu) převedeno na klientův soukromý bankovní účet a z toho klient platí hypoteční splátky. Pokud příjmy z pronájmu plně nepokrývají měsíční splátky, On line se klientovi zobrazuje odhadovaná částka potřebná k jejich úhradě.

Opoždění nájemného

Standardní nájemní smlouva správy nájmu obsahuje sankce za pozdní platbu, které podněcují klienta k realizaci platby nájemného včas. V případě, že prodlení s platbou nájemného je delší než 10 dní, umožňuje naše nájemní smlouva od ní okamžitě odstoupit. Nájemné je poté možné vymáhat soudní cestou s pomocí interního advokáta správy nájmu (právní služby jsou zpoplatněny). Nicméně se samozřejmě s nájemníkem nejprve pokusíme rozumně dohodnout, než k těmto opatřením přistoupíme.

Mám zájem o správu.