ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA

Služby správy nájmu zahrnují

 • minimalizaci výpadků příjmů z nájemného systematickým sledováním vypršení nájemních smluv
 • proaktivní marketinová kampaň vyhledávání nájemníků
 • vybírání nájemného, včetně upomínek a případného vymáhání
 • vyřizování odchozích plateb za služby, či jiné náklady
 • vyúčtování služeb, odečty stavů a přepsání měřičů elektřiny, plynu, tepla, vody na nájemníky
 • přístup do online účtu s transparentním ekonomickým přehledem a pravidelnými aktualizacemi o finančních tocích, událostech a prohlídkách.
 • zajištění oprav, údržby nemovitosti
 • non-stop telefonní linka pro nájemce pro případ jakékoliv mimořádné události (např.: únik vody, plynu apod.)
 • zajištění veškeré komunikace s nájemníky, SVJ, poskytovateli služeb a úřady
 • předání bytu nájemníkům a převzetí od nájemníků
 • soupis a evidence klíčů, nábytku a vybavení nemovitosti
 • pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti
 • příjem a zpracování pošty
 • k dispozici správce účtu, jako jediná kontaktní osoba pro veškerou komunikaci
 • poradenství pro zvolení správné cenové strategie

Doplňkové bezplatné služby ke správě nájmu

 • optimalizace nákladů a výnosů nájemních vztahů
 • vypracování analýz výnosnosti nemovitosti a odhad tržní hodnoty nemovitosti
 • poradenství v oblasti investicí do nemovitostí
 • plánování investice do nemovitostí a optimalizace výnosu
 • daňové poradenství

Mám zájem o správu