Výnos z nemovitostí bez starostí - správa krátkodobých i dlouhodobých pronájmů

Profi Airbnb Management

Ať jde o výběr vhodných hostů, promptní komunikaci před, během a po ukončení pronájmu nebo uvítání hostů a předání kličů, o Vaše pronájmy bude vždy bezchybně postaráno.

Váš byt v nejlepších rukách

Zajistíme, aby byl Váš byt neustále v perfektním stavu. Doplníme spotřební materiál a zajistíme kompletní úklid a praní po každém proběhnutém pronájmu.

Inteligentní správa cen

Maximalizujeme Váš výnos použitím inteligentního algoritmu reagujícího na aktuální poptávku. Tvorba cen je založena na pokročilých způsobech zpracování velkého množství dat.

Máme úspěšné profily

Váš výdělek závisí na schopnosti zaujmout Vaše hosty. Poradíme Vám, jak co nejlépe vybavit Váš byt,profesionálně ho nafotíme a připravíme atraktivní profil na Airbnb.

Přehledná vyúčtování

Každý měsíc Vám zašleme přehledné vyúčtování všech plateb a Váš výdělek přímo na Váš účet. Nemusíte se starat o žádné platby ani účtenky.

Vyřídíme za Vás povinnosti

Postaráme se za Vás o zaplacení všech povinných poplatků spojených s krátkodobými pronájmy, hlášení ubytovaných cizinců a o přípravu podkladů pro Vaše daňové přiznání.

Správa krátkodobých pronájmů - více peněz, žádné starosti

 


Kompletní správa nájemních domů a bytů

 • Jde nám o Váš maximální výnos z nemovitosti
 • Poskytujeme Vám kvalitní péči
 • Ochotně přebíráme Vaše povinnosti vůči nájemníkům a nemovitostem
 • Nabízíme Vám nejkomplexnější službu na trhu
 • Poskytujeme Vám analýzu stavu a ocenění nemovitosti
 • Navrhneme Vám nejlepší strategii, plánování a daňové poradenství
 • Poskytujeme cenově výhodné a efektivní pojištění Vaší nemovitosti
 • Zakládáme i likvidujeme společnosti, poskytujeme sídla a jednatelství

Technická správa

 • Technická údržba
 • 24/7 nonstop linka pro Vás
 • 24/7 nonstop linka pro nájemce
 • Zajišťujeme kontroly a technické inspekce
 • Zajištění oprav a údržby nemovitosti
 • Zastupujeme Vás při jednání se stavební firmou
 • Poskytneme Vám odborné posouzení a znalecké posudky
 • Zajistíme revize technických zařízení dle ČSN
 • Zajistíme provedení technických kontrol v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy
 • Periodické vizuální kontroly společných prostor a částí domu
 • Součinnost při reklamacích vad

Administrativní správa

 • Monitoring a aktualizace nájemních smluv
 • Minimalizace neobsazenosti
 • Výběr nájemného
 • Komunikace s nájemci
 • Přebírání a předávání nemovitostí
 • Kontrola plateb a vyúčtování energií a služeb
 • Zpracování plateb
 • Třídění pošty
 • Vedení technické evidence domu a pozemků
 • Komunikace s úřady, se spol. vlastníků, s bankou
 • Kontrola dodržování platné vyhlášky a nařízení, upozornění na nová nařízení