IMMO PAS - Kompletní inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitosti vám ušetří nejen peníze, ale hlavně spoustu problémů. Služba, která je běžná v USA a v částech západní Evropy.

Kdo potřebuje inspekci nemovitosti?

Inspekce nemovitosti je služba užitečná pro prodávajícího i kupujícího. Oběma totiž odhalí případné problémy, které by mohly s prodejem nebo nákupem nemovitosti nastat. Kupujícímu je předložena zpráva o kompletním technickém stavu nemovitosti, a tak se nestane, že by kupoval zajíce v pytli.  U všech vad je fotografie s popisem a na konci zprávy rozpočet, který uvádí přibližné náklady na opravy. Kupující si může detailně spočítat, zda je pro něj kupní cena akceptovatelná. Pokud např. inspektor zjistí, že rozvody elektřiny jsou v havarijním stavu a bude nutná celková oprava, pak je velkou výhodou, že kupující s touto částkou může počítat hned při domluvě ceny.

I když je na českém trhu inspekce nemovitosti vyhledávána především kupujícími, ve světě je tomu naopak. Jde o to, že si prodávající zvykli na to, že chtějí být čestní a prodat svou nemovitost s tím nejlepším úmyslem. Kupující nabyde jistoty, že nemovitost, o kterou se uchází, je odborně prohlédnuta a majitel je férový člověk, který dokáže přiznat i nedostatky. Nemovitost prověřená inspektorem se mnohem lépe a rychleji prodává. Prodejci  si mohou být jisti, že nikdo nebude licitovat o ceně a hlavně později nedojde díky skrytým vadám k soudním sporům.

Konečně je také inspekce nemovitosti užitečná pro hladký průběh realitního obchodu. Pomůže stanovit férové podmínky pro jednání o ceně. Zaznamenáváme velký zájem…, realitní makléři znají příběhy svých klientů, kterým v dobré víře pomáhali koupit jejich nový vysněný domov a po jeho zabydlení došlo k nemilému překvapení. Makléři také lépe dokáží svým klientům zajistit finance. Ani oni nechtějí být špatnými rádci.

Inspektor prověřuje celkový stav nemovitosti. Zaměřuje se na konstrukci domu, stav střechy, rozvody vody, elektroinstalaci, kanalizaci, apod. V jeho hledáčku je tak více než 200 detailních položek. Inspektor posuzuje rizikové faktory jednotlivých technických oborů (statika, úniky tepla, izolace proti vodě, zvuk a hluk, apod.) Existuje tzv. kontrolní seznam, který má vypsané rizikové faktory a obvyklé projevy, které se na posuzované nemovitosti mohou nalézt, nebo se nedokáží vyloučit. Výstupem této kontroly je průkaz, zpráva o technickém stavu nemovitosti. Zpráva přehledně a detailně popisuje veškeré vady i ty, které mohou teprve nastat. Vlastník tohoto průkazu získá přehled o nákladech, které bude muset vynaložit na odstranění chyb, i informace o způsobu nápravy.

Cena je počítána za m2. Naše doporučená cena je od 58 Kč do 130 Kč. Vše záleží přímo na dané nemovitosti. Investice do této služby se již mnohokrát vyplatila…:

Rodina koupila dům za 3,5 mil.,- Kč,  což byla jejich hranice. Na podzim, kdy více pršelo, zjistili, že stěny domu začínají vlhnout. Vlhkost se přenesla jak na koberce, tak na nábytek. Byli pozvání inspektoři, kteří zjistili, že domek nemá funkční izolace proti vodě a ani žádné odvodnění. Nakonec muselo dojít k rekonstrukci spočívající v hydroizolaci spodní části domu. Podmáčený dům a jeho sanace stály navíc 300.000,- Kč. Pokud by si nechali budoucí majitelé prověřit nemovitost od inspektora nemovitosti a zaplatili několik tisíc korun, mohli by mít argument pro snížení ceny, případně mohli od koupi odstoupit. Takto je stála nemovitost spoustu starostí a vyšší kupní cenu.