Dražby nemovitostí

Zajistíme maximální výnos v místě a čase

Veřejné dražby patří k nejefektivnějším a nejtransparentnějším formám zpeněžení majetku. Naše společnost již od r. 2000 poskytuje komplexní servis při organizaci veřejných dražeb, které provádíme dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Každá dražba má v souladu se systémem kvality ISO 9001:2008 přesný časový harmonogram, jehož plnění je základní podmínkou korektního vztahu s klientem.

Díky dlouholetému působení na českém trhu máme bohaté zkušenosti s dražbami nemovitého i movitého majetku. V minulosti jsme úspěšně vydražili např. pozemky, byty a domy ale i obrazy, drahé kameny či dopravní prostředky.

Prodej nemovitosti formou dražby zajišťuje transparentnost procesu, objektivizaci tržní hodnoty, rychlost realizace, vyšší výnos i rychlost úhrady ceny dosažené vydražením.

Výhody veřejných dražeb u naší společnosti

 • Posouzení tržní hodnoty nemovitosti
 • Speciálně zpracovaný marketingový plán na každou zakázku
 • Zajištění prohlídek předmětu dražby
 • Zajištění podkladů pro provedení dražby vč. znaleckého posudku
 • Konání dražby v reprezentativních prostorách
 • Notářské služby
 • Právní služby
 • Komplexní vyřízení všech úkonů spojených s předáním předmětu dražby
 • V případě potřeby zajistíme daňové přiznání pro účel úhrady daně z převodu nemovitosti.
 • Poskytujeme konzultace pro navrhovatele dražeb, dražební věřitele a účastníky dražeb

Elektronické aukce

Co je elektronická aukce?

Jedná se o online výběr kupujícího, tedy o elektronické jednání o ceně, kterou je kupující ochoten nabídnout za daný předmět (movitý či nemovitý). Tento způsob je rychlý a transparentní.

Každý předmět aukce má stanovenou minimální nabídkovou cenu a účastníci aukce tuto cenu svým příhozem, tzv. licitací, navyšují. Aukce je vyhlášena vždy v předem stanovenou dobu a nejvyšší nabídková cena vyhrává.

Výhody pro prodávající:

 • vyšší zisk díky licitaci
 • transparentnost prodeje (kupující vidí nabídky ostatních účastníků)
 • jednání o ceně bývá otázkou několika hodin, u klasického prodeje se táhne měsíce a dochází ke stlačování ceny nemovitosti
 • klient může zvolit limitní cenu, za kterou nemovitost prodá
 • jistota a bezpečnost prodeje

Výhody pro kupující:

 • možnost ovlivnit cenu nemovitosti
 • klient vidí nabídku ostatních účastníků
 • rychlý a zajímavý způsob koupě nemovitosti
 • nákup nemovitosti z pohodlí domova

Výběrová řízení

Specifická forma prodeje nemovitosti, kdy nejlepší nabídka vyhrává.

Nejlepší nabídka nemusí být vždy hodnocena z pohledu nejvyšší ceny, ale i dalších náležitostí (např. referencí klienta, ceny, předmět podnikání, nebo dalších zvolených kritérií), které určí prodávající /pronajímatel. Proto je velmi vyhledávanou službou pro prodej či vyhledání nájemce u majetku specifického charakteru (nebytové prostory – obchodní prostory, průmyslové areály, sklady, stáje, pozemky atd.).

V rámci uspořádání výběrového řízení zajišťujeme:

 • ocenění nemovitosti
 • komplexní marketingovou kampaň
 • organizaci prohlídek
 • organizaci výběrového řízení
 • právní služby
 • zajistíme podání návrhu na vklad do KÚ
 • protokolární předání nemovitosti