Pět daňových výhod příjmu z pronájmu

Pořízení nemovitosti za účelem jejího pronájmu je pro většinu lidí srozumitelná transakce. Pravidelný příjem z pronájmu patří mezi tolik oblíbené pasívní příjmy, kdy je možné bez vynaložené práce mít zajímavý měsíční přivýdělek. Navíc vlastněná nemovitost se dá v případě finanční nouze vždy prodat. Pořizovaná nemovitost by vždy měla odpovídat rodinné finanční situaci. I po měsíční splátce hypotéky by mělo rodině zůstat dostatek financí na běžný provoz. Vždy je nutné počítat s tím, že se třeba nepodaří nemovitost ihned pronajmout a přitom bude nutné splácet hypotéční úvěr. Správným výběrem nemovitosti a hypotéčního úvěru je možné si dlouhodobě zajistit zajímavý měsíční příjem formou nájmu. Z daňového hlediska je příjem z pronájmu výhodný, podívejme se na pět důvodů.

1) Z pronájmu se neplatí zdravotní pojištění

Všichni občané s trvalým pobytem na území ČR musí být zdravotně pojištěni. Na rozdíl od příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti se však z pronájmu zdravotní pojištění neplatí. Nejedná se o malou úsporu. Vždyť zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % na zdravotním pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.

  • Za zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 20 000 Kč obdrží jeho zdravotní pojišťovna od jeho zaměstnavatele 2 700 Kč (13,5 % z 20 000 Kč).
  • Živnostník s ročním hrubým ziskem 400 000 Kč zaplatí za rok na zdravotním pojištění 27 000 Kč (400 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Pro účely placení zdravotního pojištění je však potřeba při příjmu z pronájmu mít vyřešen svůj pojistný vztah vůči zdravotní pojišťovně. Být tedy současně zaměstnancem, OSVČ nebo např. penzistou (za důchodce platí zdravotní pojištění stát).

2) Sociální pojištění se z pronájmu rovněž neplatí

Z příjmu z pronájmu se neplatí sociální pojištění. Efektivní čistý příjem je díky tomu vyšší než z příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Neplacení sociálního pojištění znamená, že příjem z pronájmu nemá vliv na výši důchodu. Protože je však výpočet důchodu v Česku poměrně rovnostářský, tak pro občany mající souběžně příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, se jedná o výhodu. Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 25 % za zaměstnance na sociálním pojištění platí jejich zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.

  • Za zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 20 000 Kč obdrží místně příslušná OSSZ od jeho zaměstnavatele 6 300 Kč (31,5 % z 20 000 Kč).
  • Živnostník s ročním hrubým ziskem 400 000 Kč zaplatí za rok na sociálním pojištění 58 400 Kč (400 000 Kč x 50 % x 29,2 %).

 

3) Výdaje se uplatní paušálem a daňové slevy zůstanou zachovány

Kdo stanovuje výdaje paušálem, ten nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti a daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy za rok do 68 tisíc Kč. Zaměstnanci, kteří mají daňový základ ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyšší než polovinu celkového daňového základu, mají nárok na všechny daňové slevy a případné stanovení výdajů paušálem pro přivýdělek z pronájmu nemá na daňové slevy vliv.

 

4) Penzisté z pronájmu daně do limitu neplatí

Za rok 2014 mají všichni důchodci nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Do hrubého ročního zisku 165 600 Kč tak neplatí výdělečně činní důchodci na dani z příjmu fyzických osob nic. Při uplatnění výdajů 30% paušálem je tak možné mít roční příjem z pronájmu ve výši 236 700 Kč a nevznikne daňová povinnost. Daňové přiznání je však nutné podat vždy, i když je daňová povinnost nulová. Podnájem je v důchodovém věku výhodným příjmem, ze kterého se neplatí žádné povinné odvody.

 

5) Jednoduchá administrativa

Všichni občané podávající daňové přiznání musí prokázat uváděné příjmy a výdaje v daňovém přiznání. Možností je buď vedení účetnictví, daňové evidence nebo stanovení výdajů paušálem. Velmi často si pronájmem přivydělávají zaměstnanci nebo důchodci. Tito občané veškerou daňovou evidenci zvládnou sami. Nemusí nikomu platit. Při stanovení výdajů paušálem stačí sečíst a doložit všechny příjmy v hotovosti nebo na účet. Veškeré příjmy za rok je možné vést v jednoduché excelovské tabulce a jednotlivé položky doložit výpisy z účtu. Výdaje se následně uplatní 30% výdajovým paušálem. Sečtou se tedy všechny příjmy a výdaje činí 30 % ze všech příjmů. Náklady spojené s povinnou daňovou evidencí jsou u pronájmu zcela minimální. U samostatné výdělečné činnosti jsou výdaje spojené s daňovou evidencí zpravidla nesrovnatelně vyšší.