Odpovědi na vaše nejčastější otázky týkající se nájmu v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Od ledna 2014 můžete mít pronajatých hned několik nemovitostí k bydlení najednou, podmínkou je řádné a včasné placení, jinak Vám hrozí okamžitá výpověď z nemovitosti.

1. Mám pronajatých více bytů, ale jen jeden z nich používám k trvalému bydlení, ostatní jen vyjímečně. Je možné, aby mi kvůli tomu mohli pronajímatelé vypovědět nájem?

Nový zákoník to neumožňuje a dává vám v tomto směru úplnou volnost. Pokud řádně a včas platíte nájem, je jen na vás, kolik bytů si budete pronajímat.

2. V nájemní smlouvě mám přímo uvedené, že nesmím v bytě chovat žádné zvíře. Platí to i v roce 2014?

Podle nového zákoníku vám chov zvířat pronajímatel nemůže zakázat, pokud je přiměřený poměrům.

3. Pronajímám si od ledna byt a majitel po mně nyní chce kauci ve výši nájmu za šest měsíců. Je to možné?

Od nového roku na to mají pronajímatelé právo. Kauci mohou požadovat až do výše šestinásobku nájmu.

4. Podle čeho se bude řídit nájem nebytových prostor?

Nový občanský zákoník ruší zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor a upravuje nájem prostoru sloužícího k podnikání jako jeden ze zvláštních typů nájmu.

5. Použijí se ustanovení o nájmu domu a bytu i na nájem služebního bydlení?

Pokud je nájem sjednaný v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo nějaké funkce a byt je podle výslovného určení smlouvy pronajatý jako služební, ustanovení o nájmu domu nebo bytu se sice přiměřeně použijí, ale některá práva nájemce mohou být omezena.

6. Když podle nového zákoníku nepotřebuji souhlas pronajímatele s tím, že ubytuji svého příbuzného, musím mu o tom vůbec říkat?

Pronajímateli je vždy třeba nahlásit aktuální počet osob, které žijí v bytě, protože se od něj zpravidla odvíjí výše úhrad za služby spojené s užíváním bytu. Zákoník navíc říká, že v bytě by měl žít jen přiměřený počet osob.

Rádi Vám poradíme:

info@sprava-najmu.cz