Nájem bytu a změny v novém občanském zákoníku

     Nová úprava nájmů se bude týkat i dříve uzavřených nájemních smluv, vše bude vymahatelné, např. pokuta (v přiměřené výši) za pozdní úhrady nájmu (před 1.1.2014)

     Kompromisní balanc – ochrana očekávání - právo nájemce v bytě pokojně bydlet a současně chrání právo pronajímatele vybírat nájemné a chránit byt a vybavení před poškozením.

     Jedno z ustanovení určuje, že pokud smlouva nemá písemnou formu, pak tuto skutečnost nemůže využít pronajímatel vůči nájemci za účelem ukončení nájmu a vyklizení bytu.

     Nově je uzákoněno, že pronajímatel má nárok na smluvní pokutu v případě, že mu nájemník neplatí nájemné.

     Pokud byt nebyl formálně zkolaudován jako bytová jednotka určená k bydlení, pak to neomezuje práva a povinnosti stran, pokud si sjednaly, že k bydlení bude sloužit jiný než obytný prostor.

     Nově nemusí nájemní smlouva obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Smlouva je nově platná i bez těchto náležitostí.

     Z nového zákoníku vyplývá, že nově nebude možné ze strany nájemníka ukončit dobu trvání nájmu dříve, než je ve smlouvě na dobu určitou ujednáno (dnes platí tří měsíční výpovědní lhůta).

     Dále má pronajímatel nově možnost určit si výši kauce až jako šestinásobek jednoho měsíčního nájmu s tím, že po skončení nájmu je povinen kauci vrátit s tím, že si může započíst dluh, který mu byl na nájemném za dobu nájmu vytvořen.

     Nově je určen strop výše zvyšování nájemného na 20% v průběhu tří let. Dále se pak nově počítá i s investicemi vynaloženými pronajímatelem do budovy nebo bytu, které umožňují navýšit nájemné o určitou část investičních nákladů, tedy do výše 3% ročně.

     Vzniká povinnost pronajímatele byt opětovně pronajmout za účelem, pro který dal nájemci výpověď z nájmu, do jednoho měsíce po nuceném skončení předchozího nájmu nebo dát kompenzaci bývalému nájemníkovi jako náhradu škody.

     Pokud nájemce udělá nějaké změny v bytě bez souhlasu pronajímatele, není pak oprávněn po pronajímateli vyžadovat vyrovnání. Pronajímatel může rozhodnout, že si nepřeje po nájemníkovi, aby odstraňoval úpravy, které v bytě provedl a uváděl byt do původního stavu.

 

Rádi Vám poradíme.

info@sprava-najmu.cz