Máte příjmy pouze z pronájmu? Na co si dát pozor?

Občané mající příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu neplatí z příjmu z pronájmu sociální ani zdravotní pojištění. Z příjmu z pronájmu odvádí pouze daň z příjmu fyzických osob, přičemž mohou uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Celkové zdanění je tak nižší z příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Zdravotní pojištění se musí platit vždy

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku musí platit zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění. Zaměstnanci přivydělávající si pronájmem nemají s placením zdravotního pojištění žádné starosti, z jejich hrubé mzdy je jim jejich zaměstnavatelem sraženo 4,5 % na zdravotním pojištění a vše je vyřešeno. Rovněž osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mající i příjmy z pronájmu platí zdravotní pojištění pouze z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu). Jednoduchá je i situace u občanů, za které platí zdravotní pojištění stát (např. penzisté, ženy na rodičovské dovolené, studenti), zdravotní pojištění platí stát a příjem z pronájmu nemá na placení zdravotního pojištění vliv. Složitější je však situace u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), jako OBZP jsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni všichni občané, kteří nejsou zaměstnancem, OSVČ ani státním pojištěncem.

Placení zdravotního pojištění u OBZP

Kdo má tedy během roku příjmy pouze z pronájmu a není přitom zařazen do žádné kategorie, za kterou platí zdravotní pojištění stát, ten musí každý měsíc platit své zdravotní pojišťovně 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 500 Kč).

  • Na uvedenou skutečnost je potřeba si dát pozor, neboť neplacení zdravotního pojištění je sankciována a nedoplatky na pojistném a penále jsou poměrně rychle vymáhány soudní cestou. Částka 1 148 Kč musí být vždy zaplacena do 8. dne následujícího měsíce na účet zdravotní pojišťovny.
  • Občané mající příjmy pouze z pronájmu, ze které neplatí zdravotní pojištění stát, platí zdravotní pojištění ve výši 1 148 Kč. Výše příjmu z pronájmu nemá vliv na částku zdravotního pojištění. Důvodem placení zdravotního pojištění není totiž příjem z pronájmu, ale skutečnost, že jsou tito lidé v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP.

Co znamená neplacení sociálního pojištění?

Z příjmu z pronájmu se neplatí sociální pojištění. To znamená, že příjem z pronájmu nemá žádný vliv na výši státního důchodu a nemocenské dávky. I vysoké příjmy z pronájmu tedy pozitivně neovlivní vypočtený důchod. Občané mající pouze příjmy z pronájmu navíc nejsou v tomto období pojištění a tato doba se nezapočítává do doby pojištění nutné pro přiznání státního starobního důchodu.

  • Při dlouhodobém příjmu pouze z pronájmu tak může vzniknout problém se splněním zákonných podmínek pro přiznání starobního důchodu. V roce 2014 je nutné získat 30 let pojištění, po roce 2018 již 35 let pojištění. Nezískání potřebné doby pojištění znamená, že není státní starobní důchod přiznán. Občané mající pouze příjmy z pronájmu, přičemž se jim tato doba nezhodnocuje pro důchodové účely, by si měli platit včas dobrovolné důchodové pojištění (v roce 2014 činí 1 817 Kč měsíčně), neboť by mohli zůstat bez důchodu.
  • Penzisté mají situaci samozřejmě vyřešenou, ti již důchod pobírají. Rovněž ženy na rodičovské dovolené pronajímající nemovitost jsou bez starosti, neboť péče o dítě do 4 let věku patří mezi náhradní doby pojištění a započítává se pro důchodové účely.

Závěrem

Mít pravidelný příjem z pronájmu je i z daňového hlediska velmi výhodné. Občané mající pouze příjmy z pronájmu, ze které neplatí zdravotní pojištění stát, se však nevyhnou placení zdravotního pojištění ve výši 1 148 Kč měsíčně. Současně by si měli spočítat, zdali splní důchodové podmínky, aby se případně včas přihlásili k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ, zpětná účast je zákonem omezena.

Rádi Vám poradíme:

info@sprava-najmu.cz