Změňte způsob, jakým pronajímáte své nemovitosti - využijte správu nájmů.

Společnost RELOCA.CZ, s.r.o. přináší na český realitní trh novou službu pro vlastníky nemovitostí, která Vám ušetří čas a peníze. Jedná se o správu nájemních vztahů, kdy se naše společnost stará o všechny věci spojené s pronájmem nemovitosti, tak aby byl zajišťen maximální výnos z nemovitosti bez jakýchkoliv starostí pro majitele.

Výnos z nemovitostí bez starostí, www.sprava-najmu.cz

 

Nabízíme novou službu

 Naším cílem je, se v relativně krátké době vymknout ze zajeté praxe, která zde funguje 25 let, kdy majitelé nemovitostí využívají služby RK pouze k obsazování svých volných jednotek. Praxe je taková, že RK tuto službu samozřejmě nedělá zdarma, jen si není jistá, kdo by jí měl zaplatit, tím si ale nejsou jistí ani majitelé ani poptávající.  Funguje to tedy většinou tak, že jí zaplatí zájemce, většinou ve výši jednoho měsíčního nájmu. Po vyhledání zájemce a zaplacení provize pro RK vše končí.

 My však  máme jasno, obsazení nájmu je pro nás pouze první krok, službu platí majitel a to poplatkem  ve výši jednoho měsíčního nájmu za jednotku,  který je rozdělen do dvanácti měsíčních plateb a za tento poplatek mu zajišťujeme správu nájmu v takovém rozsahu, jaký si vybere.

 Rozsahem našich služeb a s tím spojených nákladů se však tento poplatek stává pro majitele jednotek naopak výraznou úsporou. Stačí zde zmínit např. náklady na dojíždění do jednotek, inzerce volných nájmů, telefony s nájemníky, nehledě na vynaložený čas, jehož hodnotu nedokážeme mnohdy ani vyčíslit.

 

Co Vám tedy správa nájmů za Vaše peníze přináší

 Nespornou výhodou je naše více jak dvanáctiletá zkušenost na realitním trhu, díky níž máme k dispozici neustále se obnovující databázi poptávajících klientů, inzerce na více než 40ti realitních serverech, včetně těch nejznámějších, včetně serveru bezrealitky.cz, který je dnes velmi populární, jelikož je služba hrazena majiteli nemovitostí, žádné další provize již nevybíráme! Proto jsme v obsazování vašich nájemních jednotek velmi úspěšní a rychlí.

 Kromě nalezení toho správného nájemníka, spočívá lukrativní správa nemovitostí z podpisů nájemních smluv a vybírání nájemného i v mnoha dalších spojených službách, jako např. řešení možných závad a poruch, zajištění převodu energií na nájemníky, stanovení tržní ceny nájemného v poměru k dané lokalitě a ke stavu dané nemovitosti, v pravidelných kontrolách nemovitosti.

 

Kvalitní správa nemovitosti se vyplatí i Vám

 Naše společnost se specializuje na nemovitosti ve všech směrech, naše služby jsou komplexní, vysoce kvalitní a jsme schopní konkurovat na celé spektrum nabídek od jiných společností.

 V naší zemi existuje stále vysoké procento vlastníků nemovitostí, kteří si řeší správu své nemovitosti sami, neuvědomují si totiž, jak snadné pro ně bude vlastnit nemovitost, když se o ní bude starat právě naše společnost.

 

Nechte to na nás

 Mezi opravdu časté činnosti správce nemovitostí patří zejména: realizace prohlídek a následné předání jednotky nalezenému nájemníkovi, vyhotovení nájemních smluv a dalších dokumentů spojených s užíváním bytové či komerční jednotky, před těmito kroky určení správné tržní ceny nájemného ve vztahu k lokalitě a stavu nemovitosti, pravidelné kontroly nemovitosti, řešení případných závad či poruch, zajištění převodu energií na nového nájemníka, zpětná kontrola řádného placení nájemného a každoroční vyúčtování služeb. Neméně důležitý je také výběr správného dodavatele energií a průběžná kontrola trhu, zda se neobjevil nový, cenově výhodnější dodavatel služeb. Pokud se totiž správci podaří vyjednat levnějšího dodavatele energií, bezesporu se to pak projeví i na měsíčních poplatcích.

 V této době je trh s nabídkami pronájmů plný, a tak o pronájmu většinou rozhoduje kromě lokality a velikosti nemovitosti i cena. Každý majitel nemovitosti se samozřejmě snaží obsadit všechny svoje nemovitosti za co nejvyšší cenu. Cenově dostupnější nemovitosti se ale na druhou stranu lépe pronajímají a majiteli nemovitosti to přináší pravidelný příjem bez ztráty příjmů z případných neobsazených nemovitostí.

 Klíčový je již samotný výběr společnosti specializující se na správu nemovitostí. Důležité je vybrat firmu, která je schopna jejich požadavky realizovat. Přitom kritériem by neměla být jen výše odměny správci, ale poměr mezi kvalitou a cenou. My se snažíme tento poměr udržet tak, aby kvalita služeb byla vysoká a odměna tomu adekvátní.

 Mnoho vlastníků nemovitostí začíná ovšem nad svěřením správy do rukou profesionálů uvažovat, až když vznikne nějaký problém. Ten vzniká nejčastěji v situaci, kdy si majitelé domu vykonávají správu nemovitosti sami. Pro majitele by nemělo být dostatečné spokojit se pouze s tím, že v domě teče voda a na chodbě se svítí. Důležitý je management budov, tj. plánování oprav a investic, nákup energií a s tím spojené nastavení plateb.

 

Jsme Vám stále k dispozici

 Nejdůležitějším aspektem při správě nemovitostí je komunikace, což je bohužel také oblast, ve které dělají správci nemovitostí nejčastěji chyby. Jako správci nemovitostí nemůžeme mít pro "veřejnost“ otevřeno jednou týdně. My jsme s lidmi v každodenním kontaktu a pro lepší komunikaci máme speciální administrativní online systém. Tímto se snažíme maximálně zkvalitnit komunikaci mezi námi a majiteli a umožňujeme jim mít informace o své nemovitosti 24 hodin denně.

 Naše společnost je na Vaše dotazy a připomínky připravená reagovat každý den v týdnu, 24 hod denně s tím, že se snažíme každému vyjít vstříc a vždy jsme schopni najít řešení Vašeho problému.

Neváhejte se na nás obrátit a využít našich profesionálních služeb.

 

www.sprava-najmu.cz  - výnos z nemovitostí bez starostí

info@sprava-najmu.cz