Investovat do nemovitosti se vyplatí dvakrát. Jako uložení peněz i zisk z nájmu

 Chtěl bych koupit byt v Praze jako investici, tedy na pronajímání, ale nerad bych, aby se mi v budoucnu nevrátilo to, co do toho vložím. Jaké byty jsou vhodné pro investování, je lepší nový, či starší,jak velký/ s jakou dispozicí? A za kolik se dají pronajmout?

 Každá investice do nemovitosti přináší zhodnocení vložených prostředků ve dvou směrech. Prvním je bezpečné uložení financí, které v čase (minimálně) neztrácí svou reálnou hodnotu. Druhým je zisk z pronájmu. V této souvislosti je také důležité, aby investor posuzoval zhodnocování investice v delším časovém horizontu, a to alespoň deset let.

 Jedním z nejzásadnějších faktorů , který ovlivňuje úspěšnost investice do bytu v Praze, je lokalita. Dobrá lokalita, což je vhodná kombinace dopravní dostupnosti, občanské vybavenosti a například i možností aktivního trávení volného času či relaxace, je zárukou atraktivnosti bytu pro široké spektrum potenciálních klientů, a tudíž jeho dlouhodobé obsazenosti a ziskovosti.

 Obecně jsou pro investici nejvhodnější byty menší (1 + kk – 2 + kk) do 60 m2. Tyto byty nabízejí kombinaci nižší pořizovací ceny a zároveň vyššího výnosu z pronájmu 1 m2 bytové plochy. Vhodnější jsou byty spíše nové, které nevyžadují prakticky žádné další náklady. Jejich výhodou jsou i nižší poplatky (včetně minimálního fondu oprav) a individuálně měřitelné energie. Protože klient uvažuje o nájemném vždy v celkové měsíční částce (nájemné + poplatky), je v případě nízkých poplatků možné nastavit vyšší nájemné (zisk).

 Nastavení nájemného je dalším zásadním faktorem ziskovosti investice. Obecně lze říci, že nájemné by mělo na jedné straně odrážet atraktivnost lokality i kvalitu bytu a jeho vybavení, na druhé straně však musí odpovídat i finančním možnostem potenciálních zájemců. Nájemné musí být zkrátka v dané lokalitě v konkurenceschopné výši a investor by měl být při jeho stanovování v rámci možností pružný. Vysoké nájemné znamená neobsazený byt a z toho vyplývá nemalá finanční ztráta.

Rádi Vám poradíme.

Neváhejte se na nás obrátit a využít našich profesionálních služeb.

 www.sprava-najmu.cz  - výnos z nemovitostí bez starostí

 info@sprava-najmu.cz